Sambutan Atas Nama Panitia oleh Habib Umar Muthohar

Sambutan atas nama panitia disampaikan oleh Habib Umar Muthohar menyampaikan terimakasih kepada semua pihak atas bantuannya demi suksesnya acara ini yang mana dihadiri oleh 36 negara, 87 peserta luar negeri dan lebih dari 2500 ulama dalam negeri menghaturkan beribu maaf untuk setiap hal yang tidak berkenan di hati.